Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Gezond met de Natuur. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gezond met de Natuur.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Gezond met de Natuur kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u mij attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.